Kategorie:Aplikace NextPlease!

Z NextPlease! Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Okno aplikace 2.png

Lékař i sestra vidí na obrazovce svého počítače seznam klientů, kteří se zaregistrovali při vstupu do čekárny, účel jejich návštěvy, zda jsou novými nebo stávajícími klienty, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni, zda mají platé pojištění a také jak dlouho již čekají.

Mohou pozvat klienta ke vstupu do ordinace pouhým stisknutím tlačítka, mají přehled o kvalitě vzduchu v čekárně, mohou mezi sebou komunikovat prostřednictvím jednoduchého chatu.

Jak to funguje?

Po registraci klienta v čekárně proběhne ověření platnosti zdravotního pojištění a kontrola v kartotéce a klient se začne zobrazovat zdravotnickému personálu v seznamu čekajících klientů (viz. obrázek vpravo).

Informace o čekajícím klientovi

Popis prvku.png

 1. Jméno klienta
 2. Ověření v kartotéce (stávající nebo nový klient)
 3. Doba strávená v čekárně
 4. Rodné číslo
 5. Důvod návštěvy
 6. Ověření platnosti zdravotního pojištění (číslo pojišťovny)


Bez prukazu.png

Ukázka: Klient bez průkazu nebo s nečitelným průkazem zdravotního pojištění má vedle svého jména symbol označující, že zadal své rodné číslo ručně. Pokud není uvedeno jméno klienta, znamená to, že není v kartotéce ordinace.


Význam tlačítek

Popis tlacitek.png

 1. Zobrazení načteného průkazu pojištěnce
 2. Pozvání do ordinace
 3. Zkopírování RČ do schránky (např. pro přenesení do jiné aplikace)
 4. Smazání klienta ze seznamu
 5. Odbavení klienta (uložení do seznamu odbavených klientů)

(!) TIP

Najetím myší nad ikonu nebo údaj v záznamu čekajícího klienta se zobrazí podrobnější informace k tomuto údaji. Například najedete-li myší na číslo zdravotní pojišťovny, zobrazí se její název.