Vlastnosti vyvolávacího systému NextPlease!

Z NextPlease! Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Registruje klienty

Každý klient se po vstupu do čekárny zaregistruje vložením průkazu pojištěnce do čtecího zařízení a na dotykovém displeji označí účel své návštěvy. V případě, že nemá průkaz pojištěnce, zapíše své rodné číslo.

viz. Registrace klientů v čekárně

Ověřuje platnost zdravotního pojištění

Systém ověří platnost zdravotního pojištění v centráním registru pojištěnců a zobrazí číslo zdravotní pojišťovny.

viz. Ověření platnosti zdravotního pojištění

Ověřuje evidenci v kartotéce lékaře

V kartotéce ordinace zjistí, zda se jedná o nového nebo stávajícího klienta

viz. Ověření evidence v kartotéce lékaře

Informuje zdrav.personál o čekajících klientech

Lékař i sestra vidí na obrazovce svého počítače seznam klientů, kteří se zaregistrovali při vstupu do čekárny, účel jejich návštěvy, zda jsou novými nebo stávajícími klienty, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni, zda mají platé pojištění a také jak dlouho již čekají.

viz. Kategorie:Aplikace NextPlease!

Vyzývá ke vstupu do ordinace

Lékař nebo sestra mohou pozvat klienta ke vstupu do ordinace pouhým stisknutím tlačítka. Systém v čekárně vyzve klienta ke vstupu hlasovým oznámením např. „Pan Novák do ordinace číslo 1“ a případně odemkne vstupní dveře ordinace.

viz. Výzva ke vstupu do ordinace

Monitoruje kvalitu ovzduší v čekárně

Informuje zdravotnický personál o kvalitě vzduchu (množství CO2), jeho teplotě a vlhkosti. Může automaticky zapínat větrání nebo klimatizaci.

viz. Monitoring kvality ovzduší

Pobyt v čekárně zpříjemňuje hudbou

Registrační panel v čekárně přehrává libovolné internetové rádio nebo hudební stream.

viz. Hudba v čekárně

Zprostředkovává komunikaci mezi personálem

Jednoduchý chat formou nástěnky umožňuje zasílat zprávy ostatním pracovníkům. Lékař může stisknutím jednoho tlačítka například přivolat sestru k asistenci a pod.

viz. Komunikace v aplikaci

Eviduje odbavené klienty

Systém eviduje všechny odbavené klienty a umožňuje vyhledání jejich návštěv podle jména nebo rodného čísla, případně zobrazení všech klientů odbavených v konkrétní den.

viz. Evidence odbavených klientů

Měří teplotu příchozím klientům

V případě potřeby může systém bezdotykově měřit teplotu registrujících se klientů.

viz. Měření tělesné teploty